Banner ZFOiM

Witamy

W dniach 13 - 15 czerwca 2012 r. odbędzie się już XII edycja Konferencji "Uniwersytet Wirtualny - model, narzędzia, praktyka". W roku 2012 tematem przewodnim Konferencji VU'2012 jest:

"E-edukacja kształtuje współczesną edukację"

Konferencja VU jest prestiżową, coroczną imprezą organizowaną przez konsorcjum czterech warszawskich uczelni:

  • Politechniki Warszawskiej
  • Uniwersytetu Warszawskiego
  • Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
  • Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych

Wydarzenie to skupia czołowych specjalistów z szeroko rozumianego e-learningu, reprezentujących wiodące ośrodki naukowo-dydaktyczne w Polsce i na świecie.

Opiekę merytoryczną nad Konferencją sprawuje Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej.

Organizatorem Konferencji jest Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO PW.

Konferencja jest objęta patronatem
Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej
Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych - prof. dr. hab. Jana Szmidta.

 


Zapraszamy do zapoznania się z ramowym i szczegółowym programem Konferencji.

Program ramowy (11.06.2012 r.)

Program szczegółowy (11.06.2012 r.)